Matematik

Skrivet den av

Min planering
I vår klass arbetar vi med en matematikplanering som omfattar två veckor i taget. Planeringen gör vi tillsammans i klassen. I planeringen skriver vi in vilka förmågor som vi ska utveckla och vilket centralt innehåll som vi ska jobba med. Under rubriken ”Arbetsformer” bestämmer vi oss för vilka arbetsformer som passar bäst och är mest lustyllda att arbeta med under planeringsperioden. Vi samtalar också om när vi kommer att lära oss tillsammans hela klassen, i mindre grupper och när det passar bäst att jobba själv. ”Min planeringen” sätter eleverna in i planeringspärmen på måndagar. Planeringspärmen ligger alltid i skolväskan så att föräldrarna alltid har chansen att följa vad vi lär oss i skolan.

Trycker du på länken kan du se hur en planering kan se ut!
Min Planering – åk3 v. 49-50

Min utvärdering
I slutet av planeringsperioden arbetar vi med ”Min utvärdering”. Utvärderingen innehåller oftast två eller tre uppgifter samt en eller två självskattningsuppgifter. Utvärderingen rättas och kommenteras på fredagseftermiddagen. På måndagarna samtalar vi om utvärderingen, vad var lätt och vad behöver vi öva mer på. I utvärderingen finns det även plats för föräldrarna att skriva en kommentar. Märker vi att något har varit svårt fortsätter vi att jobba extra med det.

Trycker du på länken kan du se hur en utvärdering kan se ut!
Min utvärdering – åk3 49-50

Så här övar vi!
Vi början av en planeringsperiod övar vi mycket tillsammans. Vi samtalar, övar praktiskt och löser mattepapper. Våra mattetapper använder vi ibland som förtest för att kartlägga elevernas förkunskaper. Vi övar även i vår mattepok – Prima matematik. Prima är en strukturerad bok med tydliga mål kopplade till uppgifterna.
Ett tips är att inleda varje morgon med tyst läsning och samtidigt låta några elever jobba med ett mattepapper. Då får eleverna extra träning och du hinner med att samtala och förklara i lugn och ro tillsammans med eleven. Låter du sedan hela klassen jobba med samma mattepapper kommer de elever som fått extra hjälp att känna sig säkra vid den slutliga genomgången.

Trycker du på länken kan du se hur ett mattepapper kan se ut!
Matematik 2

NOMP
Under årskurs 3 har vi jobbat med NOMP. NOMP är ett digitalt läromedel. I NOMP kan jag enkelt dela ut individuella uppgifter på olika svårighetsnivåer. Jag och eleverna får snabb återkoppling efter avslutat uppdrag.

Trycker du på länken kommer du till NOMP!
NOMP

Schlagerspelet & Drömelvan
I vår klass har vi jobbat i olika ämnesintegrerade projekt med matematik i fokus. Schlagerspelet och Drömelvan har varit mycket uppskattade och lärorika projekt. När vi har arbetat med Schlagerspelet och Drömelvan har vi övat extra mycket på att samarbeta tillsammans. Då har vi utvecklat vår kommunikativa förmåga samtidigt som vi har haft roligt. För att utveckla den kommunikativa förmågan på bästa sätt är det en fördel om uppgiften knyter an till elevernas intressen och är så pass öppen så att alla kan komma med förslag och synpunkter.

Trycker du på länken kan du läsa mer om Schlagerspelet!
Schlagerspelet

Trycker du på länken kan du läsa mer om Drömelvan!
Drömelvan